topbella

Wednesday, March 17, 2010

சமையல் குறிப்புகள்

அன்புள்ள  நண்பர்களே,

எனக்கு தெரிந்தவை மற்றும் பிறர் வாயிலாக அறிந்தவை என சில சமையல் குறிப்புகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்.
உங்களுக்கு தோன்றிய குறை, நிறைகளை தெரிவியுங்கள்..! நன்றி...!

.....அன்புடன் ஆனந்தி :)

0 comments:

About Me

My photo
I am a jovial.. sensitive.. happy person who likes to be around good friends ;)